Homepage     |     Achtergronden     |     Aanbod     |     Wie ben ik     |     Tarieven     |     Contact

Wie ben ik?

Drs. Frans Koevoets.   Als aan de universiteit afgestudeerde theoloog heb ik kennis van religieuze en filosofische levensbeschouwelijke systemen en hun cultureel-antropologische achtergrond.
Ik kan u als coach, geestelijk verzorger, als tochtgenoot, met behulp van die kennis begeleiden op een deel van uw levensweg. Als u geconfronteerd wordt met ingrijpende levenservaringen en grote levensvragen. Door het samen zoeken van verheldering en komen tot beter inzicht.

De vraag is dan waaraan u in uw situatie met uw persoonlijke achtergrond houvast heeft.
En mogelijk: waaraan u zelfs inspiratie kunt ontlenen om verder te gaan.
Hoe kan uw spiritualiteit zijn, of uw verdere levenshouding om beter en standvastiger te zijn?
Mogelijk kan ik u helpen uw eigen persoonlijke identiteit te ontdekken en verder vorm te geven.

Ik zie welk biografisch aspect in een mensenleven gebruikt kan worden om kracht aan te ontlenen en inspiratie.
Dat biografisch aspect is meestal een heel belangrijk moment in uw leven wat u gevormd heeft tot wie u nu bent.
Misschien bent u zich daarvan niet bewust. Het hebben van een doel is voor iedere mens belangrijk.
Mensen leven op als ze een doel in het leven hebben. Als ze daardoor zin in het leven hebben. Ze hebben een visioen nodig.

Als theoloog kan ik aansluiten bij religieuze, i.c. christelijke, maar ook bij humanistische en andere levensvisies.
Veel mensen in deze tijd zijn losgeraakt van kerk en geloof. Dat wil zeggen: meestal van het instituut kerk.
Ook dan is het mogelijk voor wat betreft vorm en betekenisgeving te kijken naar wat aangepast kan worden aan uw persoonlijke verlangens.
Dat is dus zinvol aansluiten bij de levensweg die u reeds bent gegaan. Maar zo, dat u verder kunt zonder onnodige ballast, die voor u niet meer hoeft.
In alle gevallen staat de wens van u centraal. Dat is het uitgangspunt.

Ik ben daarnaast als vrijgevestigd geestelijk verzorger erkend door en lid van het Werkverband van Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers (WVGV).
Naast mijn wetenschappelijke studie theologie heb ik ook de H.B.O.-2e fase-opleiding (VO) gedaan.
Ik heb daardoor als een gespecialiseerd maatschappelijk werker mensen met hun (levens-)problemen leren helpen.
De vraag was daarbij: Hoe kunnen zij beter omgaan met zichzelf en anderen in de situatie waarin zij (soms gevangen!) zitten?
Om vervolgens door een andere opstelling het leven beter aan te kunnen en meer weerbaar te zijn.

Ik heb ervaring in het begeleiden van individuen, maar ook met groepen en bijbehorende groepsdynamica vanuit vormingswerk en cultureel werk.
Daarnaast heb ik onderwijsbevoegdheid en jarenlange ervaring in het begeleiden van teams.


Drs. Frans Koevoets  -  GEESTELIJK VERZORGER-WVGV  -  tel.: 06-30921377  -  e-mail: franskoevoets@hetnet.nl