Homepage     |     Achtergronden     |     Aanbod     |     Wie ben ik     |     Tarieven     |     Contact

Het aanbod

1. Geestelijke verzorging.

Geestelijk verzorging is er voor het vinden van (de) zin in het leven.
Ik kan met u op zoek gaan naar wat u vanuit levensbeschouwing en religie kunt ervaren aan steun en troost.
Dit kan door huisbezoek, maar het consult kan ook plaatsvinden op mijn werkadres (na afspraak): Hoflaan 5, Dieren (dit is 5 minuten lopen van het Intercitystation Dieren).


2. Rituele begeleiding

Er is begeleiding en uitvoering mogelijk van rituelen bij vreugde en verdriet in het leven. Deze moeten passen bij u persoonlijk, ongeacht uw achtergrond. Samen met u wordt dan tevoren besproken, wat u wenst en wat past bij uw levensweg.

Dit is mogelijk bij:
Geboorte en adoptie. Het krijgen van een kind.
Vieren,dat een kind welkom is en je familie, vrienden daarbij betrekken. Het is ook uitdrukken van blijdschap en dankbaarheid en het welkom heten van het kind.

Verbintenis en huwelijk en samenleven.
Feest en betekenisgeving samen met de mensen, die je omringen bij de uitdrukking van de wens om samen het leven te delen: bij trouwen of het aangaan van een samenlevingscontract.

Afscheid en rouw.
Stilstaan bij afscheid van en rouw om een familielid, of geliefde. Met respect afscheid nemen van iemand, die bijgedragen heeft aan de vorm van je leven.
Dit kan in een met u voorbereide afscheidsviering of dienst. Daarvoor zijn er kerken, maar ook zijn er andere ruimtes die misschien beter bij u en de situatie passen.

klik op de foto Uiteengaan en verzoenen.
Hoe geef je vorm aan een scheiding, zodat je toch verder kunt en waardoor je ook terug kunt kijken op het waardevolle uit het gezamenlijke verleden?
Het is ook mogelijk te vieren dat je weer tot elkaar gekomen bent. Dit is misschien in een andere vorm dan voorheen.

Bij al deze rituelen staan de wensen van u centraal. Samen kijken we naar wat mogelijk is.
Rituelen uit levensbeschouwelijke tradities kunnen hierbij inspireren.

Nazorg is mogelijk als vervolg van de rituelen, die verband houden met afscheid, verlies en rouw. Een nagesprek vindt altijd plaats en is bij de prijs inbegrepen.

3. Coaching bij 'levensweg en biografie'

Dit is persoonlijke begeleiding in gesprekken en coaching op bepaalde momenten in het leven. Hoe ontwikkel je een toekomstperspectief op basis van je biografie?
En: hulp bij het vinden van zin en doel in het leven en het geven van betekenis daaraan. Soms hulp bij het zoeken naar en formuleren van een eigen identiteit. Met wat van uw levensweg wilt u verder?
Het is ook nazorg bij ingrijpende ervaringen in het leven, bijvoorbeeld in geval van rouw en verlies.


4. Social Casework

Als problemen samenhangen met de situatie waarin u leeft, kan ook de hele situatie betrokken worden in de gesprekken.
Dat wil zeggen, dat er gekeken wordt naar het systeem waarin u leeft en naar welke positie u daarin heeft. Hoe is uw opstelling daarin en die van uw naasten, gezinsleden enz.?
De vraag is dan: Hoe is de 'systeemcommunicatie'?


5. Vormingswerk.

Voor groepen is het mogelijk gebruik te maken van vormingswerk. Een maatschappelijk thema, maar ook een thema in verband met spiritualiteit kan centraal staan in bezinningsbijeenkomsten.
Dat kan bijv. voor een groep, een team, maar ook voor een vereniging of kerk.


6. Onderwijsbegeleiding.

Wat inspireert een team tot het hebben van een gezamenlijk doel en een gezamenlijke identiteit? Het gaat hierbij om thematische bijeenkomsten in instellingen voor teams.
Onderwerpen kunnen te maken hebben met teambuilding. Vragen aan teamleden kunnen zijn: Waaraan ontleen ik mijn inspiratie? Of: Waarom doe ik dit werk eigenlijk?
Een vraag kan ook zijn: Is er een eigentijdse vorm van relatie tot de eventuele grondslag? Telt mijn persoon met mijn geschiedenis, mijn levensweg, daarin mee? Wat dragen wij gezamenlijk bij aan de instelling?
Biografische elementen in het leven van personeelsleden blijken een grote invloed op hun handelen te hebben.
Vraagstukken rond ethiek en identiteit zijn belangrijk om van tijd tot tijd onder de aandacht te brengen.


Drs. Frans Koevoets  -  GEESTELIJK VERZORGER-WVGV  -  tel.: 06-30921377  -  e-mail: franskoevoets@hetnet.nl